10 ml HHCO Mouth Spray – 10% – THC-free

50 

10 ml munspray innehållande 10% mix av 10 olika cannabinoider varav 7,5% acetylerad hexahydrocannabinol. Munsprayen är baserad på en blandning av de livsmedelasgodkända ingredienserna etylalkohol, proylenglykol samt pepparmintolja och är THC-fri.


10 ml mouth spray containing a 10% mix of 10 different cannabinoids of which 7.5% acetylated hexahydrocannabinol. The mouth spray is based on a mixture of the food-grade ingredients ethyl alcohol, propylene glycol, and peppermint oil and is THC-free.

SKU: HHC-07 Category: Tag:

Description

10 ml glasflaska med spraydel innehållande 10 olika cannabinoider varav 7,5% HHCO vilket är acetylerad hexahydrocannabinol. Hexahydrocannabinol (HHC) är en cannabinoid som finns naturligt i hampaväxten (lat. Cannabis sativa) men i extremt små mängder, och som liknar den vanligare förekommande cannabinoiden THC (tetrahydrocannabinol) med alla dess egenskaper, om än något svagare. Den acetylerade formen av HHC kallas kort för HHCO (eller HHC-O) och innebär att man har bundit ättiksyra till denna molekyl för att göra den mer potent än HHC genom större s.k. biotillgänglighet.

Denna munspray är tillverkad av kemiskt ren HHCO tillsammans med en mix av 9 andra cannabinoider, detta blandat med en mix av de livsmedelsgodkänd etylalkohol, propylenglykol och pepparmintolja. Den totala koncentrationen av cannbinoider är 10 % varav 7,5 % HHCO och resterande 2,5 % av andra cannabinoider, och främst då av CBD. Koncentrationen alkohol är ca: 45% (ungefär som vodka) och koncentrationen av pepparmintolja är ca: 1%.

Precis som THC så fäster HHC och HHCO på cb1-receptorerna, vilka primärt finns i hjärnan och på nervceller, varför denna olja har mest effekt på allt som rör hjärnans funktioner samt mot smärta.

Produkten är 100% THC-fri!


10 ml glass bottle with spray part containing 10 different cannabinoids of which 7.5% HHCO which is acetylated hexahydrocannabinol. Hexahydrocannabinol (HHC) is a cannabinoid found naturally in the hemp plant (lat. Cannabis sativa) but in extremely small amounts, and similar to the more common cannabinoid THC (tetrahydrocannabinol) with all its properties, albeit somewhat weaker. The acetylated form of HHC is called HHCO (or HHC-O) for short and means that acetic acid has been bound to this molecule to make it more potent than HHC through larger so-called bioavailability.

This mouth spray is made from chemically pure HHCO along with a mix of 9 other cannabinoids, mixed with food-grade ethyl alcohol, propylene glycol, and peppermint oil. The total concentration of cannabinoids is 10%, of which 7.5% is HHCO and the remaining 2.5% of other cannabinoids, mainly as CBD. The concentration of alcohol is approx. 45% (roughly like vodka) and the concentration of peppermint oil is approx. 1%.

Just like THC, HHC, and HHCO attach to the cb1 receptors, which are primarily found in the brain and on nerve cells, which is why this oil has the most effect on everything related to brain functions and against pain.

The product is 100% THC-free!

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.