Kontakta oss / Contact us

Kontakt med oss sker företrädelsevis via e-mail eller chat på svenska eller engelska.

E-post skickas till: info@alchemist.nu

För att starta Chat så klicka på ikonen i detta fönsters nedre, högra del. Om vi är online så står det (Chat) och du kan börja skriva direkt. Om vi inte är online så står det (Help), och du kan skicka ett meddelande som vi läser när vi är online igen.


Contact with us can be made via e-mail or chat in either English or Swedish.

E-mail is sent to: info@alchemist.nu

To start the Chat, click on the icon in the bottom-right corner of this window. If we’re online, then the ikon shows the status (Chat) and you can write directly. If weäre not online then the ikon appear as (Help) and you can write a message that we will read once we are online again.