10 ml H4-CBD Oil – 10%

35 

10 ml glasflaska med pipett innehållande extrakt av hampablommor i hampfröolja. Fullspektrum med alla cannabinoider, huvudsakligen som H4-CBD.

————————————————

10 ml glass bottle with a pipette containing extract of hemp flowers in hemp seed oil. Full spectrum with all cannabinoids, mainly H4-CBD.

SKU: TDH-01 Category: Tag:

Description

10  ml bestående av extrakt av de torkade blomställningarna av ekologiskt odlad EU-godkänd industrihampa. Extraktion har skett med alkohol som extraherar samtliga fettlösliga och vattenlösliga ämnen och som därmed skapar en s.k. fullspektrumprodukt. Därtill har cannabinoiden  tetrahydrocannabidiol (H4-CBD, även förkortat THD) tillsatts, en cannabinoid som inte finns naturligt i hampaväxten (lat. Cannabis sativa) men som är känd ända sedan 1940 och som kan skapas genom s.k. hydrogenering av CBD (cannabidiol), som är den mest vanligt förekommande cannabinoiden i hampa. Hydrogenering innebär att man binder vätgas till en kemisk substans för att ändra dess egenskaper. Ex.vis skapas margarin genom hydrogenering av vegetabilisk olja. H4-CBD har effekt som hög dos CBD och med inslag av THC (då H4-CBD fäster starkt på de receptorer som CBD fäster på, men även fäster på de receptorer som THC fäster på).  Mängden cannabinoider uppgår totalt till 10% viktprocent varav 7.5% H4-CBD, 2.5% övriga cannabinoider. Denna produkt är 100% THC-fri.  Därtill har 1.5% naturliga indica-terpener tillsats. Som medium används ekologisk kallpressad hampfröolja. Inga övriga tillsatser.


10 ml consisting of extracts of the dried flower buds of organically grown EU-approved industrial hemp. Extraction has been done with alcohol, which extracts all fat-soluble and water-soluble substances and thus creates a so-called full-spectrum product. In addition, tetrahydrocannabidiol (H4-CBD, also abbreviated THD) been added, a cannabinoid which is not found naturally in the hemp plant (lat. Cannabis sativa) but which has been known since 1940 and which can be created through so-called hydrogenation of CBD (cannabidiol), which is the most common cannabinoid in hemp. Hydrogenation involves binding hydrogen to a chemical substance to change its properties. For example, margarine is created by hydrogenating vegetable oil. H4-CBD has an effect like high-dose CBD and with elements of THC (as H4-CBD attaches strongly to the receptors that CBD attaches to, but also attaches to the receptors that THC attaches to). The amount of cannabinoids totals 10% by weight, of which 7.5% H4-CBD, and 2.5% other cannabinoids. This product is 100% THC-Free. In addition, 1.5% natural indica-type of terpenes have been added. Organic cold-pressed hemp seed oil is used as a medium. No other additives.