CBD Snus 1 gram portion bag – 2.5%

Försluten portionspåse med 1 gram CBD Snus innehållande 25 mg cannabinoider. Fullspektrum med alla cannabinoider. Tobaks- och nikotinfri.


A sSealed portion bag with 1 gram of CBD Snus containing 25 mg of cannabinoids. Full spectrum with all cannabinoids. Tobacco and nicotine free.

SKU: CBD-13 Category: Tag:

Description

Försluten portionspåse CBD Snus innehållande 1 gram extrakt av de torkade blomställningarna av ekologiskt odlad EU-godkänd industrihampa. Extraktion har skett med alkohol som extraherar samtliga fettlösliga och vattenlösliga ämnen och som därmed skapar en s.k. fullspektrumprodukt. Mängden cannabinoider uppgår till 2.5% viktprocent och därmed 25 mg per portionspåse, huvudsakligen i form av CBD. Halten THC understiger 0.2%. Som medium används finmalda, pulvriserade hampablommor och livsmedelsgodkända ingredienser i form av propylenglykol, glycerin, lecitin och vatten samt smaksättare i form av eteriska oljor godkända att användas i snus. Snuset är helt fritt från tobak och nikotin.


A sealed portion bag CBD Snus containing 1 gram of extract from the dried inflorescences of organically grown EU-approved industrial hemp. Extraction has taken place with alcohol, which extracts all fat-soluble and water-soluble substances and thus creates a so-called full-spectrum product. The amount of cannabinoids amounts to 2.5% by weight and thus 25 mg per portion bag, mainly in the form of CBD. The THC content is below 0.2%. Finely ground, pulverized hemp flowers and food-approved ingredients in the form of propylene glycol, glycerin, lecithin and water are used as the medium, as well as flavoring agents in the form of essential oils approved for use in snus. The snus is completely free of tobacco and nicotine.