Empty Cartridge 1 ml

Tom 1 ml behållare för e-cigaretter (komplettera med batteri och e-juice).


Empty 1ml cartridge for e-cigarettes (complete with battery and e-juice).

SKU: DIV-02 Category: Tag:

Description

Tom 1 ml behållare för e-cigaretter (komplettera med batteri och e-juice).

Behållaren har keramisk värmecell (ej metall) för 1.2 – 1.4 Ohms motstånd, och passar alla batterier av typen 510 (den vanligaste typen för e-cigaretter).

Batteri av typ 510 säljs separat. Se detta!

Obs! säljs endast i samband med köp av e-juice.


Empty 1ml cartridge for e-cigarettes (complete with battery and e-juice).

The container has a ceramic heating cell (not metal) for 1.2 – 1.4 Ohm resistance and fits all 510-type batteries (the most common type for e-cigarettes).

Type 510 battery sold separately. See this!

Note! sold only in connection with the purchase of e-juice.