CBD Extract (RSO / FECO) 10 ml ~50%

130 

10 ml plastspruta extrakt av handskördade hampablommor. Fullspektrum med alla cannabinoider.


10 ml plastic syringe extract of hand-harvested hemp flowers. Full spectrum with all cannabinoids.

Description

10 ml plastspruta innehållande extrakt av de torkade blomställningarna av ekologiskt odlad EU-godkänd industrihampa. Extraktion har skett med alkohol som extraherar samtliga fettlösliga och vattenlösliga ämnen och som därmed skapar en s.k. fullspektrumprodukt, varefter alkoholen frånskiljs med vacuumdestillation. Mängden cannabininoider varierar något med är omkring 50% viktprocent enligt labbanalyser. THC-halten understiger 2%. Inga tillsatser. Produkten är framförallt avsedd för de som vill blanda till sina egna CBD-produkter.


10 ml plastic syringe containing extract of the dried flower buds of organically grown EU-approved industrial hemp. Extraction has been done with alcohol, which extracts all fat-soluble and water-soluble substances and thus creates a so-called full-spectrum product, after which the alcohol is separated by vacuum distillation. The amount of cannabinoids varies slightly, with around 50% by weight, according to lab analyses. The THC content is below 2%. No additives. The product is primarily intended for those who want to mix it into their own CBD products.