CBD Snus 20 st 1 grams portion bags in a box – 2.5%

40 

1 dosa med 20 st portionspåsar om 1 gram CBD-Snus som innehåller minst 25 mg cannabinoider. Fullspektrum med alla cannabinoider. Tobaks-och nikotinfri.


1 box with 20 portion bags of 1 gram of CBD-Snus containing at least 25 mg of cannabinoids. Full spectrum with all cannabinoids. Tobacco and nicotine free.

SKU: CBD-12 Category: Tag:

Description

Dosa med 20 st portionspåsar 1 grams CBD Snus innehållande extrakt av de torkade blomställningarna av ekologiskt odlad EU-godkänd industrihampa. Extraktion har skett med alkohol som extraherar samtliga fettlösliga och vattenlösliga ämnen och som därmed skapar en s.k. fullspektrumprodukt. Mängden cannabinoider uppgår till 2.5% viktprocent och därmed 25 mg per portionspåse, huvudsakligen i form av CBD. Halten THC understiger 0.2%. Som medium används finmalda, pulvriserade hampablommor och livsmedelsgodkända ingredienser i form av propylenglykol, glycerin, lecitin och vatten samt smaksättare i form av eteriska oljor godkända att användas i snus. Snuset är helt fritt från tobak och nikotin.


Box with 20 portion bags of 1 gram CBD Snus containing extract from the dried flower buds of organically grown EU-approved industrial hemp. Extraction has been done with alcohol, which extracts all fat-soluble and water-soluble substances and thus creates a so-called full-spectrum product. The amount of cannabinoids amounts to 2.5% by weight and thus 25 mg per portion bag, mainly in the form of CBD. The THC content is below 0.2%. Finely ground, pulverized hemp flowers, and food-approved ingredients – propylene glycol, glycerin, lecithin, and water are used as the medium, as well as flavoring agents in the form of essential oils approved for use in snus. The snus is entirely free of tobacco and nicotine.